Đóng

15/08/2017

AV MIXER

Máy chưng cất AV MIXER được trang bị bộ dao trộn,vét giúp cho sự chuyển động của chất lỏng ở đáy bồn dễ dàng ,cắt ngắn thời gian chưng cất để tạo cặn chưng cất khô ,giữ cho hệ thống chưng cất sạch sẽ và giúp chưng cất 99% dung môi bên trong hỗn hợp chất lỏng dơ.

An Toàn : Giống như các serie trên (ALPHA MIXER,AV…)

Picture11

 

 

Máy chưng cất Related