Đóng

Máy chưng cất

15/08/2017

AV

Máy thu hồi dung môi công nghiệp AV được thiết kế để đáp ứng với yêu cầu phức tạp trong công nghiệp.Kỹ năng đạt được qua nhiều năm trong lĩnh vực này đã cho phép kỹ thuật IRAC chế tạo máy thu hồi với dãi rộng dung môi & chất rữa mà đảm bảo độ linh hoạt& thích ứng cao với các sự cố liên quan đến việc sử dụng dung môi.Công suất tối đa đạt được do bồn có thể thay đổi &di động được cho phép khách hàng thực hiện vài chu kỳ chưng cất dung môi liên tục &thu gom dung môi dơ một cách trực tiếp vào một chỗ trong khu vực sản xuất trong khi máy có thể lắp đặt trong một phòng an toàn khác.

An toàn : Giống ALPHA MIXER

Picture10

Máy chưng cất Related