Đóng

15/08/2017

FL PAILWASH

FL Pailwash được chế tạo để vệ sinh bên trong thùng chứa thương mại có thể tích tới 30L.Các nhà sản xuất sơn,vec-ni,mực in thường tìm cách tái sử dụng các vật chứa này hoặc bỏ chúng đi dưới dạng sắt chớ không muốn trả chi phí xử lý chất độc hại.Nhờ sự xoay đặt biệt của đầu phun &bơm khí nén lớn ,công nghệ IRAC đảm bảo việc vệ sinh nhanh chóng&hiệu quả.

Picture16

Máy rữa Related