Đóng

Tin Tức

15/08/2017

Phân loại & hình ảnh bột màu công nghiệp

1/ Bột màu vô cơ : (H1)

Picture37

2/ Bột màu vô cơ cho nhựa,PVC,Cao su : (H2)

Picture38

3/ Bột màu hữu cơ : (H3)

Picture39

4/ Bột màu chống ăn mòn : (H4)

Picture40

5/ Bột màu Pearl (H5)

Picture41

6/ Fluorescent Pigments (H6)

Picture42

Tin Tức Related