Đóng

15/08/2017

ROLLCLEAN HP

Rollclean HP ngày nay đại diện cho một quan niệm mới về vệ sinh analox.Máy đã đạt tới giá cao nhất đáng đồng tiền.Quá trình vệ sinh theo 3 bước :

  • Sự vẩy tự động của chất tẩy rữa (Chúng tôi đề nghị dùng hóa chất “ Inklean Print Remover “ của IRAC) được phun nhờ các đầu phun xác định được lắp ở thành của bể rữa
  • Rữa với nước ở áp lực cao.Ở phía khác,2 đầu phun đặc biệt làm từ Titanium đang phun nước ở áp lực 120 bar (1740 Psi) .Nó vệ sinh anilox rất sâu &hiệu quả
  • Chu trình tự động cuối cùng là thổi khí nén để làm khô anilox

Toàn bộ chu trình tự động chỉ diễn ra thông thường không quá 15 phút.Hóa chất dùng trong mạch kín có hệ thống lọc làm việc theo mỗi chu kỳ.

Picture20 Picture21

Máy rữa Related