Đóng

15/08/2017

Thuốc nhuộm acid

Thuốc nhuộm acid là loại thuốc nhuộm anion tan trong nước được sử dụng cho sợi lụa,len,nilon&sợi acrylic biến tính dùng bể thuốc nhuộm từ trung tính tới acid. Sự liên kết với sợi là thuộc tính,ít nhất 1 phần tới sự tạo thành muối giữa nhóm anion trong thuốc nhuộm và nhóm cation trong sợi. Thuốc nhuộm acid không tồn tại đối với sợi Cellulo. Hầu hết các màu thực phẩm tổng hợp rơi vào phân nhóm này

Picture2

Sản phẩm Related