Đóng

15/08/2017

Thuốc nhuộm azo

Thuốc nhuộm azo là một kỹ thuật mà trong đó thuốc nhuộm azo không tan được tạo ra một cách trực tiếp lên sợi hay bên trong sợi.Điều này đạt được bằng cách xử lý sợi với cả 2 thành phần diazo &chất kết nối.Với sự điều chỉnh thích họp điều kiện bể nhuộm,2 thành phần phản ứng với nhau tạo ra thuốc nhuộm azo không tan theo yêu cầu.Kỹ thuật nhuộm này là độc nhất trong đó màu sắc được kiểm soát bởi việc chọn của thành phần diazo &chất kết nối.Phương pháp nhuộm cotton này đang xuống dốc quan trọng do bản chất độc hại của hóa chất sử dụng.

AAEAAQAAAAAA

Sản phẩm Related