Đóng

15/08/2017

Thuốc nhuộm Bazơ

Thuốc nhuộm Bazơ là thuốc nhuộm cation tan trong nước được sử dụng chủ yếu cho sợi acrylic,mội ít cho len và lụa.Thông thường người ta thêm acid acetic vào bể nhuộm để giúp cho sự thâm nhập của thuốc nhuộm vào sợi.Thuốc nhuộm cơ bản cũng dùng trong tạo màu giấy

Picture3

Sản phẩm Related