Đóng

Sản phẩm

15/08/2017

Thuốc nhuộm cầm màu

Thuốc nhuộm cầm màu yêu cầu chất cầm màu để cải thiện độ bền màu của thuốc nhuộm đối với nước,ánh sáng,mồ hôi.Việc chọn lựa chất cầm màu rất quan trọng vì các chất cầm màu khác nhau có thể thay đổi màu hoàn thiện một cách đáng kể.Hầu hết các thuốc nhuộm tự nhiên là thuốc nhuộm cầm màu và do vậy có nhiều bài viết mô tả kỹ thuất nhuộm cơ bản.Thuốc nhuộm cầm màu quan trọng nhất là thuốc nhuộm cầm màu tổng hợp,hay thuốc nhuộm chrom,dùng cho len.Loại này bao gồm 30% thuốc nhuộm dùng cho len &đặc biệt hữu dụng cho tông màu xanh nước biển&màu đen.Chất cầm màu,Kali dichromate được dùng như là một chất hậu xử lý.Lưu ý quan trọng là nhiều chất cầm màu, đặc biệt nằm trong lớp kim loại nặng có thể nguy hại đối với sức khỏe & phải cực kỳ thận trọng khi sử dụng chúng.

dyes

Sản phẩm Related