Đóng

15/08/2017

Thuốc nhuộm hoạt tính

Thuốc nhuộm hoạt tính sử dụng nhóm mang màu liên kết với chất thay thế mà có thể phản ứng trực tiếp với bề mặt sợi.Liên kết cộng hóa trị gắn thuốc nhuộm phản ứng với sợi tự nhiên và làm cho chúng thành một trong số thuốc nhuộm bền nhất.Thuốc nhuộm phản ứng lạnh,chẳng hạn Procion MX, Cibacron F, và  Drimarene K rất dễ dùng bởi vì thuốc nhuộm có thể sử dụng ở nhiệt độ phòng.Thuốc nhuộm phản ứng cho tới nay là là sự lựa chọn tốt để nhuộm cotton và sợi cellulose khác ở nhà & trong xưởng vẽ nghệ thuật.

reactive-dyes-manufacturer

Sản phẩm Related