Đóng

15/08/2017

Thuốc nhuộm phân tán

Thuốc nhuộm phân tán được phát triển đầu tiên để nhuộm cellulose acetate và là loại không tan trong nước

Thuốc nhuộm được làm nền đẹp với sự hiện diện của chất phân tán được bán dạng paste hay phun khô hay dạng bột.Việc sử dụng chính là để nhuộm polyester,nhưng chúng cũng có thể dùng để nhuộm nylon, cellulose triacetate và sọi acrylic.Trong vài trường hợp,nhiệt độ nhuộm yêu cầu 130 °C (266 °F) &bể nhuộm áp suất được dùng. Kích cở hạt rất mịn cung cấp diện tích bề mặt lớn giúp sự hòa tan hấp thụ tới sợi. Tốc độ nhuộm có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc chọn lựa tác nhân phân tán trong lúc nghiền.

Picture7

<

Sản phẩm Related